Tuyển giám đốc thiết kế thiết bị làm nguội sử dụng hiệu ứng nhiệt điện (7/2010)

Một công ty nước ngoài chuyên sản xuất thiết bị làm nguội sử dụng hiệu ứng nhiệt điện trong lớp tiếp hợp bán dẫn p-n dùng trong máy bay chiến đấu, tàu vũ trụ, vệ tinh nhân tạo cần tuyển giám đốc thiết kế dẫn đầu nhóm kỹ sư trẻ 6 người.
Điều kiện:

Sử dụng [...]

Tuyển kỹ sư công nghệ sản xuất đi ốt phát quang bán dẫn (6/2010)

Cần tuyển 10-15 kỹ sư công nghệ sản xuất đi ốt phát sáng bán dẫn (LED), laser bán dẫn, đi ốt điện, mạch tích hợp (III-V, Si):
Điều kiện:

Có kinh nghiệm sử dụng thiết bị tạo màng hóa kim cơ (Metal Organic Vapor Phase Deposition) để tạo cấu trúc bán dẫn p-i-n của đi ốt [...]