Cần tuyển 10-15 kỹ sư công nghệ sản xuất đi ốt phát sáng bán dẫn (LED), laser bán dẫn, đi ốt điện, mạch tích hợp (III-V, Si):

Điều kiện:

  1. Có kinh nghiệm sử dụng thiết bị tạo màng hóa kim cơ (Metal Organic Vapor Phase Deposition) để tạo cấu trúc bán dẫn p-i-n của đi ốt phát quang (2~3 người)
  2. Có kinh nghiệm trong công đoạn quang khắc (lithography), bao gồm phủ lớp cảm quang (coating), lộ quang (expose) và hiện hình (develop) (2~3 người)
  3. Có kinh nghiệm trong công đoạn etching bằng phương pháp khô, chẳng hạn như Reactive Ion Etching (2~3 người)
  4. Có kinh nghiệm trong công đoạn mài sapphire hoặc GaN bằng CMP (Chemical Mechanical Polishing) (2~3 người)
  5. Có kinh nghiệm trong công đoạn cắt và chuyển chip bằng laser (Laser Lift Off) (2~3 người)

Đặc điểm:

- Hợp đồng 3 năm, có gia hạn.

- Nơi làm việc: Nhật Bản, Yokohama.

- Hiểu và nói được tiếng Nhật trong công việc.

Liên lạc:

Mọi chi tiết xin liên lạc trực tiếp ông S. Kuse (Knowledgenet Corporation) qua địa chỉ dưới đây, nêu rõ đã đọc được thông tin từ trang chủ của  COVYS (コビス hoặc tên đầy đủ 在日ベトナム人若手科学者の会)

s.kuse[at]knowledgenet.jp

Xin thay “[at]” bằng ký hiệu “@” khi gửi mail.