COVYS hoan nghênh tất cả những góp ý, suy nghĩ của bạn bè Việt Nam tại Nhật Bản cũng như trên thế giới. Xin liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ mail sau.

contact2016[at]covys.net

Xin thay “[at]” bằng ký hiệu “@” khi gửi mail.