Mặc dù Chính phủ Nhật Bản đã trấn an là sẽ cố gắng hết sức không để một thảm họa hạt nhân xảy ra, hiện nay trong cộng đồng sinh viên nói riêng, người Việt Nam nói chung đã rộ lên tin đồn rủ nhau cùng đi sơ tán.

Để có một đánh giá độc lập, khách quan về mức độ phóng xạ hiện nay ở Tokyo và vùng ven, COVYS đã tham khảo giá trị đo của một trường Đại học uy tín ở Tokyo và vẽ nên biểu đồ như dưới đây. COVYS khuyến cáo mức phóng xạ (線量率, dose rate) 40 μSv/giờ là ngưỡng cần thiết phải đi sơ tán. Như vậy, theo như biểu đồ này, những giá trị đo được ở  các thời điểm khác nhau trong ngày 15/3/2011 vẫn ở mức bình thường, và còn rất xa mức cần thiết phải đi sơ tán.

Tại thời điểm 14:30, mức phóng xạ tại Kashiwa có vượt lên khoảng 0.7 μSv/giờ, cao gấp vài lần so với bình thường nhưng không đáng lo ngại (con người hàng ngày vẫn hấp thu một lượng 0.1~0.3 μSv/giờ từ vũ trụ). Hơn nữa, mức phóng xạ tại đây cũng nhanh chóng trở lại bình thường sau đó vài giờ.

Biểu đồ lượng phóng xạ đo được hiện nay

Dự kiến COVYS sẽ tiếp tục cập nhật và thông báo lên trang chủ thông tin về phóng xạ vào các ngày sắp tới ngay khi có thể.

*Giá trị đo đạc lấy từ nguồn của trường Đại học Tokyo.