Tiếp theo tin đã gửi hôm qua (15/3/11), COVYS xin cập nhật mức phóng xạ của ngày hôm nay (16/3/11) như sau. Nhìn chung, không có thay đổi gì đáng lo ngại. Số liệu tại Kashiwa không thu thập được có thể vì lý do cúp điện luân phiên.

Vị trí của Hongo, Komaba, Kashiwa xin xem bản đồ ở tin ngày 15/3.


Dự kiến COVYS sẽ tiếp tục cập nhật và thông báo lên trang chủ thông tin về phóng xạ vào các ngày sắp tới ngay khi có thể.

*Giá trị đo đạc lấy từ nguồn của trường Đại học Tokyo.

Dự kiến COVYS sẽ tiếp tục cập nhật và thông báo lên trang chủ thông tin về phóng xạ vào các ngày sắp tới ngay khi có thể.

*Giá trị đo đạc lấy từ nguồn của trường Đại học Tokyo.