Các tác giả biên dịch và bình luận về bản tóm tắt tình hình liên quan đến tai nạn tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima do trận động đất Tohoku-Kanto tại Nhật Bản ngày 11 tháng 3 năm 2011. Bản tóm tắt này được soạn bởi Tiến sĩ Josef Oehmen, một nhà khoa học tại học viện MIT, Boston. Bản tóm tắt này sẽ giúp người đọc tìm được câu trả lời cho những câu hỏi cơ bản như: cái gì đã diễn ra, tại sao và hậu quả của chúng sẽ thế nào tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima?

Mời các bạn đọc toàn bộ bài viết từ link sau: COVYS nuclear reactor document