COVYS xin cập nhật mức phóng xạ của ngày hôm nay (17/3/11) như sau. Mức phóng xạ vẫn không có thay đổi gì đáng lo ngại.

Vị trí của Hongo, Komaba, Kashiwa xin xem bản đồ ở tin ngày 15/3.

*Giá trị đo đạc lấy từ nguồn của trường Đại học Tokyo.