Mức phóng xạ ở Tokyo tính đến 17h ngày 20/3/11 vẫn không có gì đáng lo ngại. Giá trị đo được chủ yếu dao động ở mức 0.1 ~ 0.2 μSv/giờ, vốn là mức phóng xạ có sẵn trong tự nhiên.

Vị trí của Hongo, Komaba, Kashiwa xin xem bản đồ ở tin ngày 15/3.

*Giá trị đo đạc lấy từ nguồn của trường Đại học Tokyo.