Mức phóng xạ ở Tokyo tính đến ngày 28/3/11 vẫn không đáng lo ngại. Giá trị đo được ở Kashiwa (tỉnh Chiba) có khi lên đến 0.8 μSv/giờ, tương tự ngày 15/3, nhưng có chiều hướng giảm theo từng ngày.

Vị trí của Hongo, Komaba, Kashiwa xin xem bản đồ ở tin ngày 15/3.

*Giá trị đo đạc lấy từ nguồn của trường Đại học Tokyo.