Thành viên COVYS, bạn Lê Đức Anh sinh viên năm thứ 4 khoa Điện tử, trường Đại học Tokyo vừa được trao giải thưởng “優秀卒業論文賞” (Đề tài tốt nghiệp xuất xắc) do khoa Điện tử trao tặng và giải thưởng “工学部長賞” (Giải Trưởng khoa, School of Engineering) trao cho đề tài nghiên cứu tốt nghiệp đại học của mình.

Trong đề tài tốt nghiệp, bạn Đức Anh đã tìm ra loại vật liệu bán dẫn cường từ loại n, kích hoạt bởi điện tử. Từ những năm 1990 người ta đã tìm được vật liệu cường từ loại p, kích hoạt bởi lỗ trống như GaMnAs, InMnAs. Trong vòng 20 năm sau đó, chưa ai tìm ra được loại n. Như chúng ta biết tất cả các thiết bị điện tử như transitor hoặc LED, laser đều cần dùng cả 2 loại n và p. Việc tìm ra loại n sẽ mở ra con đường ứng dụng các vật liệu bán dẫn cường từ vào các thiết bị điện tử, chẳng hạn như laser phân cực tròn để phân tích cấu trúc vật chất, hoặc sensor từ tích hợp trong vi mạch,v…v.

Xin chúc mừng bạn Đức Anh!