Bạn Đồng Xuân Ban, thành viên COVYS, vừa hoàn thành năm cuối đại học tại Học viện Công nghệ Tokyo, đã dành được học bổng tiến sĩ toàn phần của Quỹ học bổng VEF đi du học tại Đại học Michigan (University of Michigan, Ann Arbor), ngành vật liệu từ mùa thu năm nay (Fall 2012). Ngoài Đại học Michigan, bạn Ban còn nhận được lời mời từ nhiều trường đại học danh tiếng ở Mỹ khác như Đại học Florida, Đại học Minnesota, Đại học Massachusetts, ….

Hiện tại bạn Ban đang làm nghiên cứu về bán dẫn làm từ vật liệu hữu cơ, tập trung vào polymer phát sáng (electroluminescence polymer). Sau một năm nghiên cứu đề tài luận án tốt nghiệp ở Học viện Công nghệ Tokyo, bạn Ban đã phát hiện ra phương pháp chỉnh cấu dạng của từng phân tử polymer liên hợp (conjugated polymer) bằng phương pháp “bottom-up”. Sử dụng tính tự sắp xếp (self-assembly) của blockcopolymer template, nghiên cứu của bạn Ban có thể chỉnh cấu dạng của từng phân tử polymer một cách rất chính xác. Nghiên cứu đã mở ra một hướng mới trong việc điều khiển cấu dạng của phân tử polymer, và có thể áp dụng để tăng hiệu suất và tuổi thọ của các thiết bị làm từ bán dẫn hữu cơ như OLEDs, pin mặt trời, transistor, ….

Bạn Ban cho biết thêm ngoài khả năng nghiên cứu ra, thì một vấn đề rất quan trọng nữa cần cho một nghiên cứu sinh là làm thế nào có thể truyền tải và giải thích kiến thức cho người khác nghe một cách rõ ràng và dễ hiểu nhất. Và chính những buổi hội thảo của COVYS là một trong những kinh nghiệm rất tốt để mọi người có thể trau dồi nhiều hơn khả năng phát biểu cũng như truyền đạt kiến thức của mình.

Xin chúc mừng bạn Ban! Chúc bạn gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa trong nghiên cứu của mình tại Mỹ.

Bạn Đồng Xuân Ban chụp ảnh cùng cha mẹ mình khi nhận bằng tốt nghiệp đại học tại Học viện Công nghệ Tokyo, tháng 3/2012