Tạp chí Khoa học Công nghệ COVYS

Tên tiếng Anh: COVYS Review of Science and Technology

Tên viết tắt: Cov. Rev. Sci. Tech.

Tạp chí Khoa học công nghệ COVYS là tạp chí khoa học công nghệ (KHCN) do Hội những nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Nhật Bản (COVYS) xuất bản. Tạp chí nhắm đến các tiêu chuẩn: cạnh tranh, chất lượng caođược công nhận rộng rãi.

I. Đặc điểm của tạp chí

1. Ngôn ngữ: COVYS khuyến khích sử dụng tiếng Việt trong các xuất bản của hội. Ngoài ra tiếng Anh hoặc tiếng Nhật cũng có thể được sử dụng. Tác giả được khuyến khích Việt hóa các thuật ngữ chuyên ngành chưa có trong tiếng Việt. Nếu không Việt hóa được thì thuật ngữ phải được ghi bằng từ gốc (ngoại ngữ), với chú thích giải nghĩa bằng tiếng Việt.

2. Nội dung: nội dung khoa học công nghệ đa ngành. Tác giả không bị hạn chế nội dung vào một chuyên ngành nhất định nào. Những nội dung sau đây được khuyến khích:

a. Những nội dung không thể tìm được trong sách vở hoặc thông qua các phương tiện truyền thông. Ví dụ: phương pháp tạo bộ máy tìm kiếm thông tin trên mạng internet (search engine) sử dụng phần mềm mở.

b. Những nội dung có thể tìm được trong sách vở hoặc thông qua các phương tiện truyền thông, nhưng khả năng tiếp cận hạn chế. Ví dụ: Tạo cấu trúc đi ốt phát quang bán dẫn bằng phương pháp tạo màng khí kim cơ (MOCVD).

c. Những nội dung có thể tìm được trong sách vở hoặc thông qua các phương tiện truyền thông, có khả năng tiếp cận không hạn chế, nhưng nội dung phân tán và chưa được phân loại. Ví dụ: vật liệu tinh thể lỏng dùng trong màn hình phẳng.

3. Độc giả: là độc giả đại chúng Việt Nam. Tác giả phải trình bày nội dung bài báo càng đơn giản càng tốt nhưng phải đảm bảo nội dung chính xác, đầy đủ và dễ hiểu. Các nội dung chuyên sâu cần chú thích các nguồn đăng ở các tạp chí chuyên ngành thích hợp.

4. Phương tiện đăng tải: tạp chí được phát hành trực tuyến thông qua mạng internet. Các bài viết được đăng online trên trang web của hội dưới định dạng file PDF.

5. Biên tập: tạp chí có 1 Ban biên tập. Ban biên tập có quyền quyết định cuối cùng có cho đăng một bài viết hay không. Ban liên lạc không can thiệp vào công tác biên tập của Ban biên tập, ngoại trừ trường hợp Ban liên lạc đánh giá rằng quá trình biên tập không đáp ứng được mục đích của hội.

II. Cấu trúc của tạp chí

Tạp chí có cấu trúc như sau:

1. Bài mời viết (invited paper): các thành viên Ban biên tập có thể mời một chuyên gia trong một ngành cụ thể viết một bài viết về một nội dung mà mình quan tâm. Nội dung bài viết thường là tóm tắt (review) một lĩnh vực nhất định.

2. Bài viết phổ thông (general paper): tác giả có thể gửi bài báo chuyên ngành đến Ban biên tập để đề nghị được đăng. Ban biên tập sẽ quyết định bài báo có được đăng hay không thông qua quá trình giám khảo (peer review).

3. Tin tức (news): tác giả có thể gửi một mẩu tin quan trọng về khoa học công nghệ đến Ban biên tập để đề nghị được đăng. Ban biên tập sẽ quyết định mẩu tin có đáp ứng tiêu chí của tạp chí hay không để được đăng.

4. Kiến thức (knowledge): tác giả có thể chia sẻ kiến thức của tác giả bằng cách gửi bài viết chứa kiến thức đó tới Ban biên tập để đề nghị được đăng. Ban biên tập sẽ quyết định kiến thức có đáp ứng tiêu chí của tạp chí hay không để được đăng.

III. Ban biên tập

Tiêu chí Biên tập viên:

1. Tiêu chí chuyên môn: đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau.

  1. Có bằng tiến sĩ trong lĩnh vực nghiên cứu của mình.
  2. Là chuyên gia hàng đầu trong hội về lĩnh vực nghiên cứu của mình.
  3. Có kinh nghiệm biên tập hoặc giám khảo một tạp chí chuyên ngành quốc tế.

2. Tiêu chí ngôn ngữ: sử dụng thành thạo tiếng Việt.

Tất cả các thành viên của hội đáp ứng toàn bộ tiêu chí Biên tập viên có thể tự ứng cử vào Ban biên tập bằng cách gửi thư đến Ban biên tập hiện tại. Ban biên tập có quyền quyết định mời ai trong số ứng cử viên này tham gia Ban biên tập. Ban biên tập cũng có quyền mời các chuyên gia trong và ngoài hội khác tham gia vào Ban biên tập. Nhiệm kì của Ban biên tập là 2 năm. Tổng biên tập có nhiệm kì 4 năm và được các thành viên Ban biên tập bầu. Ban biên tập đầu tiên có thể được Ban liên lạc hội chỉ định.

IV. Thông tin khác

1. Các bài viết đăng trên tạp chí của hội cần bảo đảm không vi phạm luật bảo hộ bản quyền và sở hữu trí tuệ.

2. Bản quyền các bài viết thuộc về hội COVYS.